Aktivni turizam

Biciklistička staza 1

Penjemo se asfaltiranom cestom od Hvara prema Brusju, zatim prema sjenici. 300 metara poslije sjenice skrećemo prema V. Grablju, potom lijevo na makadamsku stazu i spuštamo se prema Milni. Prolazimo kroz Milnu, i po asfaltiranoj cesti se vozimo prema Hvaru, gdje završava ruta.