Aktivni turizam

Biciklistička staza 3

Krećemo iz Stari Grada sa rive. Uspinjemo se po asfaltiranoj cesti rema Selcu i nastavljamo se penjati prema sjenici. 200 metara prije sjenice, skrenemo lijevo na makadamski put, i penjemo se prema vrhu Sv. Nikole. Prije vrha, skrenemo lijevo i vozimo se preko polja prema Dolu. Odjednom se spuštamo po strmoj padini prema crkvi u Dolu, i nastavljamo po asfaltiranoj cesti prema Stari Gradu do obale.