Co navštívit?

Kostel sv. Petra

Nachází se u vstupu do přístavu a je považován za nejstarší kostel na ostrově. Zmínka o něm se nachází ve hvarských právních statutech z roku 1331, kde je zaznamenán jako hranice mezi vesnicemi Pitva a Vrbanja. Místa Vrboska ani Jelsa tehdy ještě neexistovala.

Kostel je obnoven pod vedením patriarcha Harnotiće v roce 1469. Socha sv. Petra je dílo Nikoly Firentince a vystavena je ve farním kostele. Kopie originálu se nachází před kostelem. Kostel a zvon nade dveřmi byly restaurovány v roce 1999.