Co navštívit?

Kostel sv. Vavřince

Na západ od opevněného kostela Milosrdné Panny Marie se nachází farní kostel sv. Vavřince s pěti oltáři. Založen je v 15. století a byl přebudován do barokního slohu v 17. století. Dodnes si zachoval svou barokní podobu. Farní kostel zpustošil dvakrát požár – poprvé v roce 1512 během povstání a podruhé v roce 1571 při tureckém nájezdu. Interiér kostela se honosí jedinečným pokladem – jednou z největšich dalmatských sbírek uměleckých předmětů.

Hlavní oltář je zdoben malbami s motivy svatého Vavřince s Matkou Boží a na bočních stranách oltáře je znázorněn Jan Křtitel a sv. Mikuláš. Jiné malby znázornují sv. Vavřince jak přivádí chudé před cara Valeriána a jeho umučení. I když tradice hovoří, že malby jsou dílo Tiziana Vecelia, historikové jsou toho názoru, že je to dílo malíře Pavla Caglariho, známého jako Veronese.

Strop kostela je zdoben obrazy, znázornující Otce, Syna a „Korunování Panny Marie“ spolu s obrazy vysokých církevních hodnostářů, dílo neznámého malíře z 18. století. Boční oltáře a zdi krášlí obrazy špičkových malířů, jako jsou Jacop de Ponte Bassano, Giuseppe Alabardi, Antonio Scurie, Celestin Medović, Marko Rašica a jiní.

Také ostatní hodnotná umělecká díla jsou nyní připravena k shlédnutí v kostele sv. Vavřince, mezi jinými i barokní kříž Tiziana Aspettiho, dílo Benvenuta Cellina. Důvodem je vlhkost v opevněném kostele, kde byla tato umělecká díla dříve vystavena.

Otevírací doba: Pon-Sob 18:00-19:00