Co navštívit?

Opevněný kostel Milosrdné Panny Marie

Nejvýznamější architektonickou památkou a zároven i jedinečným na celém Jaderském pobřeží je kostel Milosrdné Panny Marie. Kostel, spíše pevnost je rozšířen a opevněn v roce 1575, kdy turecké vojsko pod vedením tureckého vojvody Uluč-Aliho v roce 1571 zpustošilo a spálilo Vrbosku a větší část ostrova. Pevnost Kaštilac pochází ze stejného období a sloužila jako strážní pevnost.

Aby se ochránili před tureckými útoky, měštané na vlastní náklady opevnili existující kostel Sv. Marie. Sluje jako nejkrásnější kostel tohoto druhu v Chorvatsku a jeden z nejkrásnějších z tohoto období v Evropě. V kostele byly nalezeny impresivní umělecké předměty z doby renesance, které jsou nyní dočasně uloženy ve farním kostele sv. Vavřince.

Otevírací doba: Pon-Sob 10:00-12:00