Informace

UNESCO "Za Križen"

14. 4. 2022

"Za Križena" je ve skutečnosti šest procesí, které všechny začínají ve stejnou dobu z Vrbosky, Jelsy, Pitve, Vrisniku, Svirce a Vrbanje ve 22:00 na Zelený čtvrtek večer. Každá skupina vedená ministry nesoucími lucerny, aby osvětlila cestu nositeli kříže, který celou cestu nese dřevěný kříž (o hmotnosti 10 až 18 kilogramů) bosý. Každé procesí jde po směru hodinových ručiček do dalšího farního kostela, celou cestu se modlí a zpívá, zastaví se v kostele, aby se pomodlilo a přimluvilo za Pannu Marii.

Po modlitbě v každém kostele procesí pokračuje v kruhu podél kopce do vesnice na vrcholu a přes pobřežní města Vrboska a Jelsa, než znovu dosáhne výchozího bodu s vyčerpaným nositelem kříže, který často ubíhá posledních několik kroků. před předáním kříže faráři. Hluboké mužské hlasy zpívající nocí dodávají průvodu zvláštní atmosféru, k čemuž přispívá tradice, že každá domácnost ve vesnicích účastnících se průvodu nechává po celou noc rozsvícené světlo.