Prohlášení o přístupnosti

TZM Vrboska usiluje o zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem o přístupnosti webových stránek a softwarových řešení pro mobilní zařízení orgánů veřejného sektoru Chorvatské republiky (Úřední věstník 17/19; dále jen „zákon“), kterým se provádí směrnice (EU) ) Evropského parlamentu a Rady 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. Věst.L 327, 2.12.2016).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na ústředí sítě TZM Vrboska, které se nachází na www.vrboska-info.hr.

Stupeň shody

Tyto webové stránky jsou ve větší míře harmonizovány se zákonem o přístupnosti webových stránek a softwarových řešení pro mobilní zařízení orgánů veřejného sektoru Chorvatské republiky.

Implementace nového webu v roce 2017 splnila část požadavků, s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Obsah uvedený níže je nepřístupný z následujících důvodů:

Většina obrázků, grafů a diagramů neobsahuje atributy alt a krátký textový popis

Odkazy v některých případech nejsou popisné a neposkytují informace o obsahu, ke kterému vedou (běžný je pouze výraz zde, dokument nebo samotná internetová adresa)

Videa a zvuk neobsahují titulky v chorvatštině

Některé soubory (.pdf, .xls, .doc atd.) Nejsou k dispozici ve formátu, který lze číst čtečkou obrazovky.

Příprava tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo učiněno dne 29.10. 2020 podle šablony prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, stanovenou prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018 / 1523.

Posouzení souladu s požadavky na přístupnost je výsledkem sebehodnocení Turistického sdružení Vrboska.

Prohlášení bylo naposledy zkontrolováno 29.10. V roce 2020 bude pravidelně revidován, aby se odstranily důvody, proč byl určitý obsah nepřístupný.

Zpětná vazba a kontaktní informace

Uživatelé tohoto webu jsou požádáni, pokud si všimnete nevyhovujícího obsahu, na který se toto prohlášení nevztahuje, aby informovali Ústřední státní úřad pro rozvoj digitální společnosti.

Veškeré dotazy týkající se přístupnosti ústředí sítě uživatelů TZM Vrboska lze zasílat prostřednictvím e-mailu: info@vrboska.info

Postup pro sledování provádění předpisů

Komisař pro informace Chorvatské republiky je orgánem odpovědným za sledování souladu webových stránek a softwarových řešení pro mobilní zařízení orgánů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost a za dohled nad prováděním zákona.

V případě neuspokojivých odpovědí na oznámení nebo žádosti o zpětnou vazbu ohledně přístupnosti tohoto webu mohou uživatelé kontaktovat komisaře pro informace e-mailem: pristupacnost@pristupinfo.hr