O Vrbosce

 úzké a hluboké zátoce, neobyčejné a okouzlující, jako všechny vzácnost na ostrově

Hvaru, leží Vrboska – nejmenší městečko na ostrově.

Přestože je nejmenší, Vrboska je šperkem ostrova. Založena je v 15. století a díky svým četným malým můstkům si vydobyla přezdívku „Malé Benátky“.

Vchod je nejširší částí města a obklopen je hustým borovým lesem. Klikatě se zužuje k zátoce, po jejíž obou stranách se rozkládají malebné gotické, novorenesanční a barokní stavby.

Uzké, křivolaké ulice, borové lesy, kamenné domy. Malý ostrůvek uprostřed zálivu, koupající se ve slunečním svitu, choulící se do hlubin zátoky – obrázek jako ze staré pohlednice.

Toto malé místo navrátí životní sílu vyčerpanému tělu, duši daruje potřebný klid. Každý člověk, který se tu octne, nám dá za pravdu.

Území kolem Vrbosky bylo osídleno již v antické době, o čemž svědčí pozůstatky římských hradeb. Z rybářské vesničky a přístavu se rozvilo sídlo zvané Vrbanj (odtud pochází i název Vrboska). V 15. století se stalo malým městečkem, které svou krásou zastínilo dokonce i větší a význámější města na ostrově.

Vrboska se skládá ze dvou částí. Pjaca – východní část a Podva – západní.

Typická místní středomořská architektura malých domků seřazených na obou nábřežích zátoky, důstojné domy starého města s rysy renesance, gotiky a baroka spolu se starými kostely z jedné strany zálivu a jako protiklad - vily boháčů na protější straně dodává tomuto místu osobité kouzlo a teplo.

Bohatá rybářská tradice Vrbosky je vidět i v místní gastronomické nabídce. Zdravé potraviny z okolních polí a čerstvá, právě ulovená ryba bude jedinečným gurmánským zážitkem pro každého návštěvníka. Ještě k tomu číše některého z proslulých hvarských vín – a zážitek se stane zcela dokonalým.