Zásady ochrany osobních údajů

Turistické sdružení Vrboska (dále jen TZ Vrboska) chrání soukromí svých členů, spolupracovníků, uživatelů a zaměstnanců v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 / ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem o provádění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany soukromí Turistického sdružení Vrboska se zavazují zpracovávat osobní údaje výlučně v souladu se zásadami tohoto nařízení.

Osobní informace:

Podle nařízení jsou osobními údaji veškeré údaje vztahující se k jednotlivci, jehož totožnost byla nebo může být zjištěna („respondent“), a fyzickou osobou nebo respondentem, jak jej nazývá GDPR, jehož totožnost lze zjistit, je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo.

Zpracovává se:

Podle nařízení prostředky zpracování - jakýkoli postup nebo soubor postupů prováděných na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať už automatizované nebo neautomatizované prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, úprava nebo úprava, vyhledávání kontrola, použití, zveřejnění převodem, šíření nebo jiné zpřístupnění, harmonizace nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

Sběr dat:

Údaje o uživateli jsou shromažďovány prostřednictvím dostupných webových formulářů pro různé účely - například předplatné elektronického zpravodaje, zájem o online materiály dostupné ke stažení atd., Jakož i prostřednictvím osobního kontaktu se zaměstnanci a spolupracovníky Turistického sdružení Vrboska. Zadání údajů je nezbytné, aby uživatelé mohli získat požadovanou službu nebo informace od Turistického sdružení Vrboska a jsou shromažďovány na základě podmínek používání. Některá data shromažďujeme automaticky - více se dočtete v sekci „Web cookies“.

Účel a přehled:

Osobní údaje se používají výlučně pro výše uvedené účely a budou k dispozici externím zpracovatelům zpracování. Externí exekutoři jsou renomované organizace z EU nebo mimo EU, které fungují v souladu s nařízením GDPR, které si TZ Vrboska najímá k provádění externích funkcí hostingového vybavení, komunikace s klienty a pro jiné účely. Kromě toho budou osobní údaje na základě zákonných povinností zpřístupněny zástupcům příslušných právních orgánů.

Webové cookies:

Web používá webové soubory cookie. Jedná se o malé kousky kódu, které prohlížeč automaticky provede, a jsou potřebné k adekvátnímu zobrazení obsahu stránek na všech zařízeních a bez nich by použití stránek nebylo možné. Takto shromážděné informace neobsahují osobní údaje a slouží ke zlepšení fungování webu a zlepšení uživatelské zkušenosti návštěvníků webu.

Odstranění webových souborů cookie je možné prostřednictvím nastavení prohlížeče a další informace o tom, jak je odstranit, získáte od výrobce. Další informace o webových souborech cookie jsou k dispozici na adrese http://www.aboutcookies.org.uk/


 

Skladování a ochrana:

Osobní údaje budou uloženy a zpracovány v zákonné lhůtě a chráněny odpovídajícími bezpečnostními opatřeními. Vezměte prosím na vědomí, že žádný web není stoprocentně bezpečný, a proto se snažíme plně chránit údaje o návštěvnících, ale nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost. Žádný počítač navíc není stoprocentně bezpečný před hackerstvím nebo nechtěným stahováním. Doporučujeme zákazníkům, aby k zabezpečení svého počítače a prohlížeče využili veškerá dostupná opatření.

Práva respondentů:

Respondenti mají právo na informace, opravu osobních údajů, jejich výmaz a právo vznést námitku. Informace, oprava, vymazání - za účelem uplatnění vašeho práva na informace, opravu nesprávných údajů nebo jejich vymazání nás prosím kontaktujte e-mailem na Vrboska info@vrboska.info

Právo vznést námitku - Uživatelům občas zasíláme:

• Zpravodaj

• Pozvánky na akce

• Dotazníky průzkumu

U každé z těchto forem komunikace je vždy zahrnuta možnost odhlášení a zaručujeme, že nepřihlášení klienti nebudou znovu kontaktováni, pokud o to následně sami nepožádají.

Řešení nedorozumění nebo dalších problémů:

Chcete-li vyřešit případná nedorozumění nebo položit další otázky, použijte e-mailovou adresu info@vrboska.info


 

Kontakt:

Pro všechny další dotazy nás můžete kontaktovat na:

TURISTICKÁ RADA VRBOSKA

Vrboska 404

21463 Vrboska

Tel: + 385 (0) 21 774 137

E-mail: info@vrboska.info