Co navštívit?

Rybářské muzeum

Rybářské muzeum

Bylo založeno v roce 1972 se záměrem zachovat bohatou rybářskou tradici ve Vrbosce. V rybářském muzeu se nachází zajímavá sbírka tradicionálních rybářských sítí, náčiní a zařízení, jakož i nástroje používané ve staré továrně na zpracování ryb. Vystavené ...

VÍCE
Opevněný kostel Milosrdné Panny Marie

Opevněný kostel Milosrdné Panny Marie

Nejvýznamější architektonickou památkou a zároven i jedinečným na celém Jaderském pobřeží je kostel Milosrdné Panny Marie. Kostel, spíše pevnost je rozšířen a opevněn v roce 1575, kdy turecké vojsko pod vedením tureckého vojvody Uluč-Aliho v roce 1571 zpustošilo ...

VÍCE
Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Na západ od opevněného kostela Milosrdné Panny Marie se nachází farní kostel sv. Vavřince s pěti oltáři. Založen je v 15. století a byl přebudován do barokního slohu v 17. století. Dodnes si zachoval svou barokní podobu. Farní kostel zpustošil dvakrát ...

VÍCE
Kostel sv. Petra

Kostel sv. Petra

Nachází se u vstupu do přístavu a je považován za nejstarší kostel na ostrově. Zmínka o něm se nachází ve hvarských právních statutech z roku 1331, kde je zaznamenán jako hranice mezi vesnicemi Pitva a Vrbanja. Místa Vrboska ani Jelsa tehdy ještě neexistovala...

VÍCE
Kostel sv. Rocha

Kostel sv. Rocha

V kostele sv. Rocha se nachází krásný barokní oltář bohatě vyřezávaný ze dřeva (dílo bavorského mistra Urbana de Surgge). Kostel byl postaven v roce 1577 jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Malby na oltáři znázornují sv. Rocha, sv. Fabiana a...
VÍCE