Događanja

BIO KUGLE - projekt za budućnost hvarskog podmorja

25. lis 2021.

Ovaj hvale vrijedan projekt pokrenula je Udruga Moj Škoj, sa sjedištem u Zavali na otoku Hvaru, a partneri su joj Gradovi Stari Grad i Hvar, Općine Sućuraj i Jelsa, te komunalno društvo Stari Grad i Emtehri d.o.o. Rijeka kao dobavljač materijala za izradu. Temelj projekta je želja da otok Hvar očuva vlastiti okoliš i staništa, te da u ostvarenju svojih projekata obuhvati sve jedinice lokalne samouprave.U realizaciji projekta izrade kugli sudjelovale su sve osnovne i srednje škole otoka Hvara te vrtići. Više od 700 djece sudjelovalo je u akciji izrade 16.000 kugli namjenjenih za hvarske vale.Od 25. do 30. listopada kugle će se bacati u more u Sućurju, Jelsi, Vrboskoj, Starom Gradu, Hvaru, Sv. Nedjelji, Ivan Dolcu i Zavali.