Toogle accessibility

For renters

How to register an accommodation capacity

Za ishođenje  Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, potrebno je  poduzeti nekoliko koraka:

1. Ispuniti  Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu Obrazac 1.

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju navedenu u Obrazcu 2.

3. Tražene dokumente u obrascu 2., zajedno s Zahtjevom dostaviti centralnoj pisarnici Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji-Ispostava Hvar.

4. Za sve eventualne nejasnoće možete se obratiti na telefon 741-126, Ured za Turizam u Hvaru.

Iznajmljivanje smještaja bez ishođenog Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN138/06),  kažnjava se i to novčanom kaznom i iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.

 

Documents for download

Regulations

Na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 88/06) i Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) iznajmljivači koji se ishodili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu trebaju poduzeti sljedeće radnje:

1. Nabaviti knjigu Popis gostiju ( osim za on-line prijavu)

2. Nabaviti knjigu Knjiga stranaca (osim za on-line prijavu)

3. Nabaviti knjigu Evidencije računa

4. Nabaviti cjenike posebno za svaku smještajnu jedinicu

5. Nabaviti Blok računa

6. Nabaviti prijavnice ( osim za on-line prijavu)

7. Nabaviti oznaku (tabelu) za označavanje objekta

8. Označiti smještajne jedinice (sobe, apartmane) brojevima

 

Prilikom dolaska gostiju potrebno je poduzeti slijedeće radnje:

1. Upisati podatke (iz putovnice ili osobne iskaznice) o gostu u knjigu Popis gostiju

2. Upisati podatke u Knjigu stranaca (samo one goste koji nisu hrvatski državljani)

3. Ispuniti prijavnice i dostaviti ih u Turistički ured u roku od 24 sata od dolaska gosta

4. Ukoliko je poznat datum odlaska treba ga odmah upisati

5. Ukoliko nije poznat datum odlaska goste treba odjaviti u roku od 24 sata od odlaska

 

Kako napisati račun za gosta:

1. Svakoj grupi gostiju ili pojedino svakom gostu ( zavisno od situacije) potrebno je izdati račun

2. Račun se ispisuje u blok računa, prema važećem cjeniku kojeg je iznajmljivač dužan staviti u svaku smještajnu jedinicu ( sobi, apartmanu, kući za odmor)

3. Račun se piše u tri primjerka

4. Gostu se može odobriti i popust koji onda treba navesti na računu

5. Iznajmljivači koji plaćaju paušal boravišne pristojbe, ne navode posebno iznos boravišne pristojbe već je potrebno naglasiti da je boravišna pristojba uključena u cijenu

6. Iznajmljivači koji imaju mogućnost plaćanja boravišne pristojbe po noćenju u računu moraju navesti iznos boravišne pristojbe

7. Izdani račun je potrebno upisati u Knjigu evidencije računa te sačuvati kopiju računa

 

Plaćanje boravišne pristojbe:

1. Iznajmljivači koji, prema Rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, imaju registrirane dvije dvokrevetne sobe ili jedan četvorokrevetni apartman, mogu birati između plaćanja boravišne pristojbe po ostvarenom noćenju ili paušal boravišne pristojbe.

2. Iznajmljivači koji imaju registrirano više od 4 kreveta obvezni su plaćati paušal boravišne pristojbe također i svi iznajmljivači koji ne udovoljavaju uvjetu pod 1. obvezni su plaćati paušal boravišne pristojbe.                                                                                           

 3. Iznajmljivači, koji prema rješenju, imaju registrirana do četiri kreveta ali sastav smještajnih jedinica nisu dvije sobe ili jedan četvorokrevetni apartman, dužni su plaćati boravišnu pristojbu paušalno.

 

Rokovi za plaćanje boravišne pristojbe:

1. Pravna i fizička osoba koja naplaćuje pružanje usluga noćenja u smještajnom objektu ili pružanje usluga noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma, boravišnu pristojbu uplaćuje na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju. 

2. Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31.srpnja, drugi 31.kolovoza, a treći 30.rujna tekuće godine.

 

On-line prijava:

1. Ukoliko je iznajmljivač odabrao on-line prijavu, knjiga Popis gostiju se vodi u aplikaciji te je nije potrebno voditi ručno, također i prijavnice nije potrebno ispunjavati

2. Preporučavamo isprintati knjigu Popis gostiju na kraju svake godine.

 

Regulations for the owners of houses or apartments for rent

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području mjesta Vrboska dužni su se prijaviti u Turističkoj zajednici mjesta Vrboska te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

 

Tko ima pravo plaćati paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Vlasnici kuća ili stanova za odmor, državljani Hrvatske kao i državljani država ugovornica Ugovora o  Europskom gospodarskom prostoru ( sve države članice Europske unije i tri države EFTA-e: Norveška, Island i Lihtenštajn) imaju pravo plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu za vlasnike kuća i za  njihovu užu obitelj.

Državljani BiH, Srbije, Crne Gore te Švicarske plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

 

Koji članovi obitelji se smatraju užim članovima obitelji?

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o boravišnoj pristojbi smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

 

Koji su rokovi za prijavu i uplatu boravišne pristojbe?

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju  obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu. 

 

Da li  vlasnici kuća ili stanova za odmor koji plaćaju paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor moraju prijaviti boravak u Turističkoj zajednici?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoj boravak u Turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama, sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak.

 

Koliko iznosi paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor  u Vrboskoj iznosi:

za prve dvije osobe 60 kuna po osobi
za svaku slijedeću 25 kuna po osobi

 

Prilikom prijave boravka u Turističkoj zajednici potrebno je donjeti putovnicu ili osobnu iskaznicu svih članova uže obitelji koji prijavljuju boravak u kući ili stanu za odmor.

On-line registration

Turistička zajednica mjesta Vrboska omogućava besplatnu on-line prijavu gostiju za iznajmljivače.

Za korištenje usluge on-line prijave gostiju potrebno je imati:

računalo s pristupom internetu
e- mail adresu

 

Ovakav način prijave gostiju ne zahtjeva instalaciju programa niti zahtjeva kompatibilnosti s programima koji se već nalaze u računalu.

Osnovne prednosti on-line prijave su:

unos prijave/odjave gostiju putem internet stranice
nije potrebno ispisivati prijavnice ručno te ih donositi u Turističku zajednicu
nije potrebno ručno voditi knjige popis gostiju i knjigu stranaca

 

Ukoliko ste odlučili koristiti program za on-line prijavu/odjavu gostiju, potrebno je kontaktirati Turističku zajednicu mjesta Vrboska.

 

Prijavu/odjavu gostiju on-line možete izvršiti ovdje.