Uključi pristupačnost

Privatni smještaj - Cindrić Dajana

  • Vrboska 26
  • 21463
  • Vrboska
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka

Apartman 1

Maksimalan broj osoba:
4

Apartman 2

Maksimalan broj osoba:
2