Uključi pristupačnost

Privatni smještaj - Grgić Bojan

  • Vrboska 241
  • 21463
  • Vrboska
  • Nema raspoloživog podatka
  • +385(0)98 997 6383
  • Nema raspoloživog podatka
  • bojangrgic@yahoo.com
  • Nema raspoloživog podatka

Studio apartman 1

Maksimalan broj osoba:
2

Studio apartman 2

Maksimalan broj osoba:
2

Studio apartman 3

Maksimalan broj osoba:
2

Studio apartman 4

Maksimalan broj osoba:
2