Uključi pristupačnost

Privatni smještaj - Holjevac Davor

  • Pjaca bb
  • 21463
  • Vrboska
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka
  • Nema raspoloživog podatka

Apartman 1

Maksimalan broj osoba:
2

Apartman 2

Maksimalan broj osoba:
4