Kreativne radionice za djecu

Kreativne radionice za djecu

Svakog ponedjeljka u 19 sati u Domu kulture. Prethodno je potrebno prijaviti se u turistIčki ured Vrboska.