Što posjetiti

Ribarski muzej

Ribarski muzej

Utemeljen 1972. godine sa ciljem očuvanja bogate ribarske tradicije u Vrboskoj, Ribarski muzej ima zanimljivu kolekciju tradicionalnih ribarskih mreža, oruđa i opreme, kao i alata iz stare tvornice za preradu ribe. Muzej pruža fascinantan uvid u grube životne uvjete ...

VIŠE
Crkva – tvrđava Sv. Marije od Milosrđa

Crkva – tvrđava Sv. Marije od Milosrđa

Najimpozantniji arhitektonski dragulj mjesta, jedinstvena u jadranskoj regiji, je crkva Sv. Marije od Milosrđa. Crkva-utvrda je proširena i utvrđena 1575. godine poslije turskog napada pod vodstvom turskog vojvode ...

VIŠE
Crkva Sv. Lovre

Crkva Sv. Lovre

Zapadno od utvrđene crkve Sv. Marije od Milosrđa, nalazi se župna crkva Sv. Lovrinac sa pet oltara. Datira natrag do 15. stoljeća, a bila je preuređena u baroknom stilu u 17. stoljeću. Do danas je sačuvala svoj barokni izgled. Župna crkva je kroz povijest ...

VIŠE
Crkvica Sv.Petra

Crkvica Sv.Petra

Smještena na ulazu u luku, i spomenuta u hvarskim pravnim statutima iz 1331. godine kao granica između Pitve i Vrbanja kada još niti Vrboska ni Jelsa nisu postojale, za crkvu Sv. Petra se smatra da je jedna od najstarijih ...

VIŠE
Crkvica Sv. Roka

Crkvica Sv. Roka

Crkva Sv. Roka ima krasan barokni oltar sa drvenim rezbarijama (djelo bavarskog majstora Urbana de Surggea), a sagrađena je 1577. godine kao zavjet protiv kuge. Umjetnički prikazi na oltaru prikazuju Sv. Roka, Sv. Fabijana i Sv. Sebastijana ...
VIŠE