Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

TZM Vrboska nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište TZM Vrboska koje se nalazi na adresi www.vrboska-info.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Implementacijom novih mrežnih stranica 2017. godine ispunjen je dio zahtjeva, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Većina slika, grafova i dijagrama ne sadrže alt atribute i kratki tekstualni opis
  • Poveznice u nekim slučajevima nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode (čest je samo izraz ovdje, dokument ili sama internet adresa)
  • Video zapisi i audio nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
  • Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 29.10. 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene TZM Vrboska.

Izjava je zadnji put preispitana 29.10. 2020. godine te će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta TZM Vrboska korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@vrboska.info 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.