Korisne informacije za turiste

Epidemiološka služba

Epidemiološka služba: +385 (0)91 151 2010

Na nacionalnoj razini, a s ciljem olakšavanja prelaska granice RH te kako bi turisti bili upoznati sa epidemiološkim mjerama koje su trenutno na snazi u RH, otvorena je web stranica entercroatia.mup.hr

Više informacija o epidemiji koronarirusa na ovoj poveznici

Želimo Vam ugodan boravak na našem najsunčanijem otoku.