Novosti i informacije

Natječaj za izbor direktora TZ-a

2. lip 2022.

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20 ), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 25. i 41 Statuta Turističke zajednice mjesta Vrboska („Službeni glasnik Općine Jelsa“ 9/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Vrboska o raspisivanju Javnog natječaja za direktora Turističke zajednice mjesta Vrboska donesenoj na sjednici dana 02. 06. 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice mjesta Vrboska raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor direktora Turističke zajednice mjesta Vrboska
na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme