Što posjetiti

Crkva Sv. Lovre

Zapadno od utvrđene crkve Sv. Marije od Milosrđa, nalazi se župna crkva Sv. Lovrinac sa pet oltara. Datira natrag do 15. stoljeća, a bila je preuređena u baroknom stilu u 17. stoljeću.

Do danas je sačuvala svoj barokni izgled. Župna crkva je kroz povijest bila spaljena u dva navrata. Prvi put 1512. godine tijekom pobune i ponovo 1571. godine za vrijeme turske invazije. Unutrašnjost crkve skriva neprocjenjiva umjetnička blaga – jednu od najbogatijih umjetničkih zbirki u Dalmaciji. Glavni oltar je ukrašen ilustracijama usredotočenim na Sv. Lovru sa Majkom Božjom, dok bočne stranice oltara prikazuju Ivana Krstitelja i Nikolu. Ostatak prikaza prati Sv. Lovru kako vodi siromašne pred cara Valerijana i muke Sv. Lovre. Tradicija govori kako je ovo rad Tiziana Vecelia, dok suvremena povijest kaže da je to djelo iz 1480-ih, slikara pod imenom Pavlo Cagliari, poznatog još i kao Veronese.  Strop crkve sadrži slike koje prikazuju Oca, Sina i ''Marijinu krunidbu'' koju okružuju visoki crkveni službenici. Slike su djelo nepoznatog umjetnika iz 18. stoljeća. Bočni oltari i zidovi prikazuju djela vrhunskih umjetnika poput Jacopa de Ponte Bassana, Giuseppea Alabardia, Antonia Scurie, Celestina Medovića, Marka Rašice i drugih. Zbog problema sa vlagom u utvrđenoj crkvi, brojne vrijedne umjetnine se sada čuvaju ovdje, između ostalog i prekrasan barokni križ Tiziana Aspettia kojeg je napravio Benvenuto Cellina.