Što posjetiti

Crkvica Sv. Roka

Crkva Sv. Roka ima krasan barokni oltar sa drvenim rezbarijama (djelo bavarskog majstora Urbana de Surggea), a sagrađena je 1577. godine kao zavjet protiv kuge. Umjetnički prikazi na oltaru prikazuju Sv. Roka, Sv. Fabijana i Sv. Sebastijana. 

Crkva je sagrađena u gotičko-baroknom stilu.