Ured Turističke zajednice

Turistička Zajednica Mjesta Vrboska osnovana je 1995. godine. Rad Zajednice je javan. Djelovanje Zajednice temelji se na načelu korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Radi unapređenja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće:

- Poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.);
- Poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost na što potpunije i kvalitetnije pružanje usluga;
- Suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe;
- Poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu;
- Poticanje i pomaganje razvoja turizma u onim mjestima koja nisu turistički razvijena;
- Ustrojavanje turističko-informativnog centra;
- Organizacija konferencija za tisak, prijem novinara (domaćih i inozemnih), organizacija nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera;
- Obavlja i druge poslove i radnje od interesa za promicanje turizma na području Vrboske.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na info@vrboska.info, broj telefona +38521774137 telefona ili osobno u uredu.

 

Turistička zajednica Mjesta Vrboska
Vrboska 404
21463 Vrboska

Ured TZM Vrboska: 09:00-13:00
Tel.: +385(0) 21 774 137
E-mail: info@vrboska.info

Tonči Škabar, direktor

Hrvatska turistička zajednica
Iblerov trg 10
10000 Zagreb

Tel.: +385(0) 1 455 64 55
Fax: +385(0) 1 455 78 27
E-mail: info@htz.hr
Web: www.croatia.hr

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21 000 Split
Tel/fax: +385(0)21 490 032, 490 033, 490 036
E-mail: info@dalmatia.hr