Korisne informacije za iznajmljivače

Propisi iz Turizma

Na ovoj poveznici saznajte koji su trenutno važeći propisi iz Turizma.

 https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

 


Rekategorizacija privatnog smještaja

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja, na temelju istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024.

Novi rokovi za rekategorizaciju smještajnih jedinica:

 • rješenje o odobrenju ishođeno od 15.08.1995. – 31.12.2000. – rok je do 08.04.2022.
 • rješenje o odobrenju ishođeno od 01.01.2001. – 31.12.2004. – rok je do 08.04.2023.
 • rješenje o odobrenju ishođeno do 01.01.2005. – 01.09.2007. – rok je do 08.04.2024.

Zakon o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti možete pogledati 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2132.html


Odluka o visini Turističke pristojbe za 2024. g.


Dokumenti

Kako registrirati smještaj

Za ishođenje  Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, potrebno je  poduzeti nekoliko koraka:

1. Ispuniti  Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu Obrazac 1.

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju navedenu u Obrazcu 2.

3. Tražene dokumente u obrascu 2., zajedno s Zahtjevom dostaviti centralnoj pisarnici Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji-Ispostava Hvar.

4. Za sve eventualne nejasnoće možete se obratiti na telefon 741-126, Ured za Turizam u Hvaru.

Iznajmljivanje smještaja bez ishođenog Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN138/06),  kažnjava se i to novčanom kaznom i iznosu od 3.000 do 15.000 kuna.


Dokumenti

Upute za iznajmljivače

 1. upis pomoćnih kreveta iznajmljivači koji su ishodili rješenja nakon 01.09.2007. godine dužni su podnijeti zahtjev za odjavu rješenja i zahtjev za upis pomoćnih kreveta po skraćenom postupku. Uz zahtjev prilažu i izjavu koju su dužni potpisati.

Ukoliko bilo što mijenjaju (kapacitet ili kategoriju) dužni su dostaviti zahtjev za novu kategorizaciju sa svim potrebnim dokumentima. U tom slučaju povjerenstvo izlazi na teren.

 • Iznajmljivači koji su ishodili rješenja do 01.09.2007. godine, ukoliko žele zadržati pomoćne krevete, nisu dužni podnositi zahtjev za upis istih, međutim, oni podliježu rekategorizaciji premo novom pravilniku o kategorizaciji apartmana u domaćinstvu.

Iznajmljivači koji neće koristit pomoćne krevete, koji su upisani u obrazloženju, ne trebaju tražiti izmjene rješenja, ti kreveti bit će izbrisani iz eVisitor sustava, te na njih ne plaćaju turističku pristojbu, ali takve pomoćne krevete ne mogu koristiti niti oglašavati svoj smještajni kapacitet sa uključenim pomoćnim ležajevima.

 

Dopis  Ministarstva turizma na temu turističke pristojbe za pomoćne krevete:

 • svi iznajmljivači koji će u 2020. godini koristiti pomoćne ležajeve, ako te ležajeve nemaju upisane u izreci rješenja, dužni su prije prijave noćenja turista na pomoćnom ležaju podnijeti zahtjev za upis pomoćnih ležajeva u izreku rješenja
 • zahtjev za upis pomoćnih ležajeva iz točke 1. rješavat će se po skraćenom postupku bez potrebe da nadležni ured vrši očevid na terenu
 • uz podnošenje zahtjeva, iznajmljivači su dužni uplatiti iznos turističke pristojbe na sve osnovne krevete i sve pomoćne krevete (za koje zahtjeva upis u izreku) koje će koristiti u poslovanju
 • u trenutku uplate navedenog iznosa u sustavu eVisitora će takva uplata biti vidljiva kao pretplata sve do usvajanja zahtjeva iz točke 1. od strane nadležnog ureda izdavanja rješenja u kojem su pomoćni ležajevi uneseni u izreku, a nakon upisa tog rješenja će se izvršiti korekcijski obračun i zatvoriti pretplata s obračunatim dugovanjem
 • u slučaju kada se u smještajni objekt prima više osoba od registriranih osnovnih i/ili pomoćnih ležajeva, ako su te osobe mlađe od 12 godina (djeca) iste je potrebno prijavljivati, ali za njih nije potrebno imati registriran ležaj.
 • Za upis pomoćnih kreveta iznajmljivači koji su ishodili rješenja nakon 01.09.2007. godine dužni su podnijeti zahtjev za odjavu rješenja i zahtjev za upis pomoćnih kreveta po skraćenom postupku. Uz zahtjev prilažu i izjavu koju su dužni potpisati.

Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području mjesta Vrboska dužni su prijaviti u Turističkoj zajednici mjesta Vrboska svoj boravak te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

 

Tko ima pravo plaćati paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Vlasnici kuća ili stanova za odmor, državljani Hrvatske kao i državljani država ugovornica Ugovora o  Europskom gospodarskom prostoru ( sve države članice Europske unije i tri države EFTA-e: Norveška, Island i Lihtenštajn) imaju pravo plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu za vlasnike kuća i za  njihovu užu obitelj.

Državljani BiH, Srbije, Crne Gore te Švicarske plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

 

Koji članovi obitelji se smatraju užim članovima obitelji?

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o boravišnoj pristojbi smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

 

Koji su rokovi za prijavu i uplatu boravišne pristojbe?

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju  obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu. 

 

Da li  vlasnici kuća ili stanova za odmor koji plaćaju paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor moraju prijaviti boravak u Turističkoj zajednici?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoj boravak u Turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama, sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak.

 

Koliko iznosi paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor  u Vrboskoj iznosi:

 • za prve dvije osobe 22 eur po osobi
 • za svaku slijedeću 13,27 eur po osobi

 

Prilikom prijave boravka u Turističkoj zajednici potrebno je donijeti putovnicu ili osobnu iskaznicu svih članova uže obitelji koji prijavljuju boravak u kući ili stanu za odmor.


On-line prijava

Turistička zajednica mjesta Vrboska omogućava besplatnu on-line prijavu gostiju za iznajmljivače.

Za korištenje usluge on-line prijave gostiju potrebno je imati:

 • računalo s pristupom internetu
 • e- mail adresu
 • TAN listu koju možete zatražiti u Turističkom uredu.

Prijavu/odjavu gostiju on-line možete izvršiti ovdje.