Výlety

Galešnik

Nedaleko od Toru lze vidět zříceniny středověkého hradu Galesnik v nadmořské výšce kolem 210 m. Pevnost je široká dvacet metrů a obehnána hradbami dlouhými 80 metrů, vysokými 4 metry a širokými 50-60 centimetrů. Prostor uvnitř hradeb zaujímá plochu 1520 m2, a částečně zachovaná.pravoúhlá stavba má rozlohu asi 40 m2.